Augustowskie Placówki Kultury serdecznie zapraszają w dniu 9 września 2022 o godz. 18:00 do Małej Galerii APK (Rynek Zygmunta Augusta 9) na wernisaż wystawy poplenerowej, będącej podsumowaniem projektu „Augustów jak malowany. Malowany historią.”*

Prezentowane na wystawie prace powstały podczas cyklu bezpłatnych plenerów malarskich w miejscach już nieistniejących lub pełniących teraz inną funkcję niż kiedyś. Autorami obrazów są uczestnicy projektu – dzieci, uczniowie Szkoły Podstawowej numer 2 imienia Zygmunta Augusta w Augustowie i nie tylko.

Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających od 9.09 – 15.09.

Wstęp wolny.

APK

– – –

*projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura- Interwencja. Edycja 2022.

Nasze przedsięwzięcie to cykl bezpłatnych plenerów malarskich w miejscach już nieistniejących lub pełniących teraz inną funkcję niż kiedyś. Plenery połączone były z opowieściami o danych miejscach snutymi przez Panie z Muzeum Ziemi Augustowskiej – Anię Guzewicz, Małgosię Kuklińską i Patrycję Kopiczko. Plenerami i opieką artystyczną zajmą się: plastyczka Miejskiego Domu Kultury Renata Rybsztat, Izabela Cembor oraz Ewa Kuryło, plastyczka ze Szkoły Podstawowej numer 2 w Augustowie. Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz Szkołą Podstawową numer 2 imienia Zygmunta Augusta w Augustowie. Od samego początku w jego realizację zaangażowane są dzieci – uczniowie SP2, wraz z opiekunką Ewą Kuryło.

Uczestnictwo w kulturze regionu potrafi integrować, a nasze wydarzenie ze względu na podejmowaną tematykę, wzmocni poczucie wspólnoty i pokaże, że dziedziny nauki i sztuki mogą się przenikać, że nie ma żadnych barier i że wszystko jest ciągłością – nasze życie i historia, którą tworzyli nasi przodkowie i my sami tworzymy. Przenikanie starego i nowego, przeszłości i teraźniejszości, historii i sztuki… Jest to szczególnie ważne, ponieważ odbiorcami proponowanych wydarzeń są nie tylko mieszkańcy Augustowa, ale także okolic.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży poprzez realizację działań krajoznawczo-historyczno-artystycznych, ponadto:

-poszerzenie wiedzy o Augustowie – jego historii, współczesności oraz poszerzenie wiedzy o architekturze miasta, spojrzenie na Augustów przez pryzmat ‘Stare-nowe; odkrycie różnych obliczy Augustowa;

-pobudzenie wyobraźni i kreatywności uczestników poprzez warsztaty malarskie i zatrzymanie się na chwilę w miejscach, które miały kiedyś inną historię niż teraz – refleksja nad życiem dawniej i teraz;

Przewidywane rezultaty wynikające z realizacji projektu:

-przygotowanie wystawy, która zakończy projekt, a tym samym zaprezentowanie szerszej społeczności lokalnej efektu warsztatów i zachęcenie do podejmowania podobnych działań;

-aktywowanie dzieci i młodzieży lokalnej do poznawania historii miasta i jego najbliższej okolicy, wzmocnienie tożsamości lokalnej, a także zachęcenie do działań artystycznych;

-promocja miasta, jego historii, kultury oraz podkreślenie jego wyjątkowości;

-trwała współpraca ze SP nr 2 w Augustowie.