W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano wyniki drugiego naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zdjęcie: od lewej: Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa, Adam Andruszkiewicz – sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, Poseł na Sejm RP, Alicja Dobrowolska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Z dziennikarzami spotkali się: Adam Andruszkiewicz – sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, Poseł na Sejm RP, Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa i Alicja Dobrowolska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie.

Augustów otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład 14 400 000 zł, na inwestycje w sektorze edukacyjnym. Jak poinformował burmistrz Mirosław Karolczuk, zostaną one przeznaczone na przebudowę 3. obiektów oświatowych w mieście. Będą to: Przedszkole nr3 na ulicy Tytoniowej, Szkoła Podstawowa nr 6 w dzielnicy Lipowiec i Przedszkole nr 1 na ul. Waryńskiego.

– Dbamy, aby każda dziedzina życia z której korzystają mieszkańcy Augustowa rozwijała się. Bierzemy się za bardzo ambitne przedsięwzięcia i te przedsięwzięcia realizujemy. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy samorządów, zarówno szczebla wojewódzkiego z urzędem marszałkowskim, ale również z przedstawicielami Rządu RP. To dzięki przychylności tych osób dla Augustowa, tych instytucji, możemy pięknie rozwijać Augustów. Myślę, że po zakończeniu tej kadencji wszyscy zauważą, że Augustów zmienił się diametralnie. Zmienił się na lepsze, że jest miastem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i dla tych którzy goszczą w grodzie nad Nettą

– powiedział w swoim wystąpieniu Burmistrz Karolczuk.

Video nagranie ze spotkania >>>

|Bart.