Ratusz wraz z dyrektorami placówek organizuje dla nich klasy przygotowawcze dla uczniów, którzy przyjechali do miasta uciekając przed wojną.

Grafika ilustracyjna

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz zapewnia, że dla młodych Ukraińców nie zabraknie miejsc w miejskich jednostkach oświatowych.

Prawo mówi jasno, że musimy zapewnić tym dzieciom miejsca w szkołach, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to mamy zorganizować klasy przygotowawcze. Szykujemy się więc do ich uruchomienia. Nie będą to oddziały, które będą miały formę stricte szkolną. Chodzi o zajęcia przygotowujące do tego, by w momencie, gdy ci uczniowie rozpoczną normalne lekcje znali podstawy języka polskiego oraz wiedzieli, jak ta placówka działa. Nasze pomysły konsultujemy ze specjalistami, pedagogami oraz psychologami.

Klasy przygotowawcze zaczną funkcjonować najpóźniej w kwietniu.

W tygodniu mamy kolejne już spotkanie z dyrektorami, którzy dostali wytyczne do tworzenia planu klas przygotowawczych. Wówczas dowiemy się, kiedy będziemy mogli je uruchomić. Cały czas liczymy również przyjeżdżających do nas Ukraińców. Od tego też jest uzależniony ten termin. Oddziały te będą funkcjonowały do końca roku szkolnego. We wrześniu ci, którzy zostaną i zamieszkają w Augustowie pójdą już do szkoły, do „normalnej” edukacji.

Wiceburmistrz dodaje, że uchodźcy z Ukrainy mogą również zapisać swoje dzieci do miejskich przedszkoli. Muszą jednak zrobić to do zakończenia rekrutacji, czyli do 14 marca.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki