Rozporządzenia MSWiA z dnia 28 lutego 2022 r., w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni oraz zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej

Źródło: Starostwo Powiatowe w Augustowie