Burmistrz Augustowa ogłosił trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Augustowie. Pierwszy przetarg dotyczy blisko 4 hektarowej działki przy ul. Usługowej, gdzie może powstać obiekt handlowy o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2. Drugi przetarg to sprzedaż dwóch nieruchomości przy ul. Składowej pod zakłady produkcyjne i rzemieślnicze. Trzeci przetarg dotyczy blisko dwuhektarowej działki przy ul. Golfowej pod zabudowę przemysłowo – składową. 

Pierwszy przetarg:

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, przy ul. Usługowej, obręb 1, oznaczonej Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha, objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

  • Cena wywoławcza 1 140 300, 00 zł + 23% VAT.
  • Wadium 220 000,00 zł.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług- obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2. Na terenie działki przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowych. Docelowo lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Drugi przetarg:

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Augustowie, obręb 1:

1) przy ul. Składowej, oznaczonej Nr geodez. 717/18 o powierzchni 1,1082 ha, objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

  • Cena wywoławcza 403 200,00 zł + 23% VAT.
  • Wadium 80 000,00 zł.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny przemysłowo – składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza)

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 

2) przy ul. Składowej, oznaczonej Nr geodez. 717/31 o powierzchni 2,7795 ha, objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

  • Cena wywoławcza 1 011 600,00 zł + 23%VAT.
  • Wadium 200 000,00 zł.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny przemysłowo – składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza). Na przedmiotowej działce przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowej. Docelowa lokalizacja i typ stacji wynikną z potrzeb odbiorców. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Trzeci przetarg:

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, przy ul. Golfowej, obręb 1, oznaczonej Nr geodez. 1979 o pow. 1,8197 ha, objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

  • Cena wywoławcza 662 400, 00 zł + 23% VAT.
  • Wadium 120 000,00 zł.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny przemysłowo – składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza)

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon ogloszenie_o_przetargu_dz_717-9.doc40 KB
Microsoft Office document icon ogloszenie_o_przetargu_dz_717-18_717-31.doc61 KB
Microsoft Office document icon ogloszenie_o_przetargu_dz_1979.doc49 KB