W celu podniesienia bezpieczeństwa klientów i pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie, przed budynkiem została umieszczona skrzynka na korespondencję kierowaną do naszego urzędu.

Prosimy o korzystanie z takiej możliwości składania dokumentów.

Wszelkie opłaty dot. Starostwa Powiatowego w Augustowie należy uiszczać na nr rachunku bankowego: 90 1240 5211 1111 0010 4341 0223

******************

KOMUNIKAT I APEL

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu augustowskiego jest stale monitorowana. Do dnia 23, marca 2020 r. na terenie powiatu augustowskiego nie stwierdzono żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).

Z uwagi na nieustępujące zagrożenie, które dotyczy również mieszkańców naszego powiatu, zwracamy się do Państwa z prośbą o pełną rozwagę oraz stosowanie się do zaleceń władz i służb sanitarnych.

W szczególności uprzejmie prosimy o:

  • ograniczenie do niezbędnego minimum wyjść z domu,
  • unikanie skupisk ludzi,
  • zachowanie dystansu od rozmówcy minimum 1 – 1,5 metra,
  • zachowanie zasad higieny, w szczególności zwracamy uwagę na konieczność częstego, dokładnego mycia rąk mydłem przez 30 sekund.

Uczulamy młodzież i ich rodziców lub opiekunów, by przymusowy czas wolny od zajęć szkolnych spędzali w swoich domach. Przestrzegamy przed gromadzeniem się młodzieży w zorganizowanych grupach. Przypominamy, że nie jest to czas ferii, a kształcenie będzie realizowane na odległość, według zasad określonych przez dyrektorów szkół.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie oraz za innych, jednocześnie zachowajmy przy tym rozsądek i spokój.

| Starostwo Powiatowe w Augustowie