Dziś w nocy, z sobotę na niedzielę (26 na 27 marca) zmiana czasu z zimowego na letni. Zacznie obowiązywać czas letni środkowoeuropejski.

Zmiana czasu wzbudza pewne kontrowersje i nie brakuje głosów, że przynosi więcej strat niż zysków, jednak po raz kolejny przejdziemy z czasu zimowego na letni. 

Zgodnie z przepisami, zmiany czasu należy dokonać w nocy, w niedzielę 27 marca. W zegarkach i innych urządzenia elektronicznych czas należy przesunąć o godzinę do przodu.

Jeszcze dwa lata temu wydawało się, że zmiany czasu przejdą do historii. Wiadomo już, że przynajmniej w ciągu najbliższych pięciu lat tak się nie stanie.

Rozporządzenie Premier RP z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000053901.pdf

|Bart.