Informujemy, że w okresie od 28 do 30 września 2022 r. oraz od 3 do 4 października 2022 r. w godzinach od 7:00 do 16:00 przy Rynku Zygmunta Augusta będą prowadzone prace polegające na czyszczeniu kanalizacji deszczowej. Ze względu na usytuowanie kanałów deszczowych, Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. proszą o niezajmowanie miejsc parkingowych przy Rynku Zygmunta Augusta.

Prace będą przeprowadzane wg poniższego harmonogramu:

– 28.09 – Rynek Zygmunta Augusta od strony Delikatesów + ul. Mostowa,

– 29.09 – Rynek Zygmunta Augusta od strony Dworca PKS,

– 3.10 – Rynek Zygmunta Augusta tzw. „Stumetrówka” – całkowite zamknięcie,

– 4.10 – Rynek Zygmunta Augusta od strony dawnego „Pewexu”.

|urzad.augustow.pl/