Na podstawie art. 8a ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Starostwo Powiatowe w Augustowie przesłało nam do opublikowania zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa do wglądu lub pobrania TUTAJ >>>

|Bart.