Mobilna strefa nauki stanęła na placu przy Urzędzie Miejskim w Augustowie. Na najmłodszych augustowian czekali edukatorzy, a z nimi moc atrakcji i wiedza związana z ropą naftową, energią, a także ekologią. Edukatorzy przybliżyli życiorys Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej i pioniera przemysłu naftowego w Polsce.

Wielki polski naukowiec

W tym roku, z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza, Fundacja Orlen przygotowała specjalną kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Grupa naukowców z #IGNACYteam objeżdża specjalnym wozem Polskę i demonstruje najmłodszym dokonania polskiego wynalazcy.

Ignacy Łukasiewicz był wynalazcą lampy naftowej i pionierem petrochemii. Twórca przemysłu naftowego nie ograniczał swojej działalności do spraw biznesowych – był też aktywnym polskim społecznikiem. Na prekursorskich dokonaniach polskiego naukowca opiera się niemal całkowicie historia rozwoju w XX wieku.

Eksperymentowali i uczyli się

Augustowscy uczniowie wzięli udział w naukowych zabawach, quizie, eksperymentach oraz wykładach na temat rafinerii ropy naftowej, energii, a także ekologii. Tego dnia promowano też wiedzę o odnawialnych źródłach energii, zachęcając najmłodszych i młodzież do codziennego recyklingu i postaw proekologicznych.

To była solidna dawka wiedzy, która rozbudziła w małych badaczach ciekawość świata i zagwarantowała świetną zabawę.

[*as] Urząd Miejski w Augustowi