Liczba cudzoziemców legalnie pracujących w województwie podlaskim w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyła się o 554 proc. Na koniec 2016 roku wynosiła 4 tys. a już na koniec ubiegłego roku 22,1tys.   W całej Polsce legalnie pracujących obcokrajowców jest 875 tys., a wzrost w porównywalnym okresie wyniósł 299 proc.

Największy wzrost liczby cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, z roku na rok stale rośnie. Pięć lat lata temu liczba zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS obcokrajowców wynosiła 293 tys. i była mniejsza o 582 tys. od obecnego stanu. W naszym regionie przyrost jest o wiele bardziej dynamiczny. Od końca 2016 roku ilość pracujących osób z zagranicznym paszportem zwiększyła się z 4 tys. do obecnej liczby 22,1 tys. Największy wzrost nastąpiła w 2021 roku. Do oddziału ZUS w Białymstoku zgłoszonych zostało do ubezpieczenia 6,8 obcokrajowców

– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W województwie podlaskim najliczniejszą od lat grupą są obywatele Białorusi w ilości 9,3 tys. Stanowią oni 13 proc. wszystkich przyjezdnych z tego państwa. Druga bardzo liczna narodowość w liczbie 8,6 tys. to Ukraińcy. Ale to jedynie 1,4 proc. wszystkich ubezpieczonych. W całym kraju stanowią oni 72 proc. ogółu przybyłych z zagranicy.

Jednak to nie oni najczęściej decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Mimo tego, że 7 tysięcy obywateli Ukrainy zdecydowało się na formę samozatrudnienia, to jedynie drobny ułamek. W stosunku do ogólnej ich liczby wynosi on zaledwie 1 proc. Z kolei Białorusini samodzielnie zorganizowali miejsce pracy w 3,6 proc. Ogółem w całym kraju zagranicznych przedsiębiorców mamy 24 tys., a w naszym regionie 650 osób w tym 387 Białorusinów

– dodaje rzeczniczka.

Zdecydowana większość zgłoszonych w województwie podlaskim do ubezpieczenia obcokrajowców to pracownicy w liczbie blisko 13 tys. W kraju zatrudnionych na umowie o pracę jest 520 tys. osób, co stanowi 59 proc. wszystkich przyjezdnych i zgłoszonych do ubezpieczenia. Zdarzają się również tacy, którzy wykonują umowy zlecenia czy też umowy nieoskładkowane lub opłacają składki w KRUS.

– Wśród pracujących w naszym kraju cudzoziemców znalazły się 162 równe narodowości. W województwie Podlaskim jest ich 58. W naszym regonie nie znajdziemy obywateli Aruby czy Grenady, ale możemy spotkać obywateli Rwandy, Algierii czy Jordanii.

– dodaje Katarzyna Krupicka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku