W środę, 9 października, na ul. Wojska Polskiego w Augustowie Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski wręczył symboliczne czeki, potwierdzające dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych i gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Czeki na łączną kwotę ok. 17,89 mln zł pozwolą na realizację 16 zadań inwestycyjnych na terenie powiatu Augustowskiego.

– Spotkaliśmy się przy ulicy Wojska Polskiego, która pełni niezwykle istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta. Jest to najbardziej zaawansowana i kosztowna inwestycja, spośród wszystkich przedsięwzięć prowadzonych na drogach Powiatu w tym roku – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Rozpoczęto również realizacje pozostałych inwestycji powiatowych. Bez wsparcia z funduszy rządowych i dobrej współpracy z samorządami gminnymi modernizacja dróg na taką skalę nie byłaby możliwa, dodał.

Obecny na spotkaniu Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że Fundusz Dróg Samorządowych stanowi wielką szansę na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy potrzebują bezpiecznych i wygodnych dróg. Łącznie w skali kraju przeznaczono na ten cel ok. 6 mld zł.

W imieniu Powiatu Augustowskiego symboliczny czek na kwotę ponad 9,5 mln zł odebrali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mursztyn oraz Członkowie Zarządu: Marek DobkowskiTadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, a także Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej Mieczysław Sobolewski. Wojewoda wręczył także czeki przedstawicielom gmin z terenu Powiatu: Miasta Augustów (ok. 4,40 mln zł), Gminy Augustów (1,38 mln zł), Gminy Lipsk (781 tys. zł), Gminy Bargłów Kościelny (703 tys. zł) oraz Gminy Sztabin (1,10 mln zł).

– Dzięki temu, że powstał taki instrument jak Fundusz Dróg Samorządowych, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach niespotykanej dotychczas kwoty. Pozwoli to zrealizować inwestycje drogowe, które bez tego wsparcia byłyby niemożliwe – powiedział wojewoda.

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie

Fot. M.Chodacz