W niedzielę 17-go lipca o godzinie 12:30 w Bazylice Św. Jacka w Chicago odbyła się uroczysta msza święta w intencji ofiar Obławy Augustowskiej, którą celebrował ksiądz proboszcz Stanisław Jankowski. W swoim wystąpieniu nawiązał on do 77. rocznicy tragicznych wydarzeń z okolic Suwałk i Augustowa oraz do uroczystości, które odbywały się również tego samego dnia w Gibach.

Od lewej: Pan Marek Adamczyk i Wojtek Świć 

Po mszy we wspólnej procesji zebrani udali się do przedsionka Bazyliki, gdzie przy urnie z ziemią pobraną z Gibiańskiej Golgoty złożono wieniec, oddano hołd pomordowanym i modlono się za ofiary tej sowieckiej zbrodni.

Uroczystości ku czci ofiar Małego Katynia zostały zapoczątkowane dzięki Panu Jackowi Bednarczykowi (mojemu byłemu nauczycielowi historii) w Augustowie oraz Panu Karolowi Chodkiewiczowi (z Nadleśnictwa Augustowskiego), który podczas mojego pobytu w Polsce w 2018 roku przekazał mi wiele informacji oraz oprowadził mnie i Pana Jacka po Partyzanckich Grądzikach, gdzie swoje obozy miały oddziały AK. 

W 2018 roku będąc w Stowarzyszeniu Historycznym Armii Polskiej w Chicago w barwach 12-go Pułku Ułanów Podolskich zakupiłem urnę, do której złożyłem ziemie pobraną z Gibiańskiej Golgoty, na której widnieje logo tamtej grupy. 

Rok później uroczystości powtórzono i dzięki staraniom inicjatora obchodów – Pana Wojciecha Świcia, który należy od 2019 roku go Grupy Rekonstrukcyjnej 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty w Barwach 15-go Pułku Ułanów Poznańskich, w każdą trzecią niedzielę lipca w Chicago wraz z samorządem i wspólnotą parafii miejscowości Giby uroczyście czcimy pamięć ofiar Obławy Augustowskiej. W 2022 roku już po raz piąty.

Wyrażam podziękowania:

– Księdzu Proboszczowi Bazyliki Św. Jacka w Chicago Stanisławowi Jankowskiemu

– Vice Konsul Pani Agacie Grochowskiej

– Panu Wójtowi Miasta Giby Panu Robertowi Bagińskiemu za możliwość współpracy

– Burmistrzowi Miasta Augustów Panu Mirosławowi Karolczukowi

– Radnemu Miasta Augustów Panu Mirosławowi Zawadzkiemu z Firmy „Transdźwig”   

– Obecnemu Komendantowi Placówki SWAP nr.90 w Chicago Panu Andrzejowi Janczakowi

– Koordynatorowi Przystanku Historia IPN w Chicago Panu Markowi Adamczykowi

– Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Pani Ewie Koch

– Przedstawicielce Kongresu Polsko-Amerykańskiego Pani Ewie Cholewińskiej

– Stowarzyszeniu Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki 

– Panu reporterowi Arturowi Partyce z „Dziennika Związkowego”

– Panu Dariuszowi Olszewskiemu, działaczowi Solidarności Walczącej

– Panu Maćkowi Baranowi z Radia Polski FM 92,7

– Kwiaciarni 7 Czerwonych Róż

oraz wszystkim za przybycie i wszelką pomoc w nagłośnieniu tego wydarzenia. 

Cześć Ich Pamięci!!!

Od lewej: Vice Konsul Pani Agata Grochowska i Komendant SWAP.  Pan Andrzej Janczak 
Od lewej: Andrzej Janczak Wojtek Świć Vice Konsul Pani Agata Grochowska, Ksiądz Proboszcz Stanisław Jankowski Ułani Kościuszkowscy, Pan Marek Adamczyk 
Od prawej: Przedstawiciel Kongresu Polsko-Amerykańskiego Pani Ewa Cholewiński, Przedstawiciel Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Pani Ewa Koch, Koordynator Przystanku Historia Pan Marek Adamczyk i Wojtek Świć  

| Wojtek Cichy