2022-12-28, 07:34 Warszawa (PAP)

1 stycznia 2023 r. w życie wejdą zmiany w PIT, które umożliwią potrącanie kwoty wolnej od zaliczek na podatek, płaconych nawet przez 3 płatników. Kwota wolna będzie uwzględniana także przy umowie zlecenia.

„Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników i przy umowach zlecenia. Po zmianach wieloetatowcy będą mogli korzystać z kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników. Możliwość ta będzie dotyczyła również osób na umowach zlecenia” – poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

Jak wyjaśnił resort, w efekcie zleceniobiorcy, którzy złożą PIT-2, nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach i odzyskiwać go dopiero przy rozliczeniu rocznym, kiedy to zwracane są nadpłaty.

„Tym samym od 2023 roku m.in. u zleceniobiorców kwota miesięcznych zaliczek będzie dostosowana do ich rocznego podatku, co skutkować będzie wyższym wynagrodzeniem na rękę już w trakcie roku” – wyjaśniło MF. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/