Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65.  Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarzadzenie_nr_304.pdf74.93 KB

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu promocji wolontariatu

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu promocji wolontariatu. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65.  Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarzadzenie_nr_303.pdf70.75 KB

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65.  Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarzadzenie_nr_305.pdf74.71 KB

| urzad.augustow.pl/