Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Aleja kasztanowa”.

3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska


Z powody braku kworum, po półtorej godzinnej dyskusji obrady LVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie zostały przerwane, a ich kontynuację zapowiedziano na poniedziałek, 12 grudnia 2022 r. o godz. 12:00.

|Bart.