Projekt Polsko – Litewskie rysunki pogranicza jest efektem współpracy dwóch grup: polskiej i litewskiej.

Towarzystwo Młodego Krechowiaka, a z nim Zespół Tańca Ludowego „Bystry” i Labdoras ir paramos fondas Sypsenu galeria z Wilna z Dziecięco- Młodzieżowym Zespołem Tańca „Sto uśmiechów” nawiązały współpracę i w ramach programu Erasmus+ Akcja 1, Mobilność edukacyjna Młodzież, realizują niniejszy projekt.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2021 roku, a zakończy się 30 kwietnia 2022 roku. Punktem kulminacyjnym projektu była wymiana młodzieży w Murzasichlu koło Zakopanego w dniach 29.01 – 05.02.2022 r.

My i nasi koledzy z Litwy jesteśmy zainteresowani tematyką, jaką jest folklor, a w szczególności tańcem. Z tematem tym wiążą się także kwestie odnajdywania wspólnych korzeni, wspólnej historii. To, co nas interesuje, to m. in. kwestie tradycji, zwyczajów, wspólnych pasji, które są podstawą naszych wspólnych działań. Z uwagi na nasze położenie geograficzne Polska i Litwa mają wiele wspólnego: nie tylko historię, tradycję, ale także wspólne cele dotyczące naszej przyszłości. Co ważne często żyjemy tylko historią, zapominając o tym, co tak na prawdę jest najważniejsze, czyli wspólne relacje oraz wspólna przyszłość. To bardzo ważne szczególnie teraz, w czasach pandemii i wojny na Ukrainie, która pokazała, że współpraca jest kluczowym elementem trwałych relacji.

W toku realizacji naszego projektu porównywaliśmy to jak widzimy folklor w naszych krajach, jak tańczymy, jak śpiewamy, jak świętujemy, jak podchodzimy do tradycji i jakie obrzędy się z tym wiążą. W trakcie realizowanych działań wymienialiśmy się doświadczeniami, porównywaliśmy, analizowaliśmy elementy naszych kultur i dyskutowaliśmy na tematy związane z naszymi krajami, naszą kulturą folklorystyczną oraz historią. Zdobyliśmy wiedzę nie tylko dotyczącą folkloru, ale także różnic i podobieństw kulturowych, językowych i behawioralnych. Do tego jeszcze wypada dodać, że głównym językiem roboczym wymiany jest język angielski, co dodatkowo stanowi niepowtarzalną okazję dla obu grup do poprawienia swoich umiejętności językowych.

Podczas wymiany w Murzasichle, efektem naszej owocnej pracy było przygotowanie występu tanecznego (prezentacji) wspólnie nauczonych tańców polskich i litewskich, złożonych w piękny układ choreograficzny. Na koncert zaprosiliśmy społeczność lokalną i gości wypoczywających w górach – byli to nasi rówieśnicy z całej Polski. Na koniec występu nauczyliśmy naszych gości tańca wspólnego dla Litwinów i Polaków – Granswerassa. Poza tym stworzyliśmy broszurę z poradami jak kultywować własną kulturę oraz tradycję, a jednocześnie być otwartym i czerpać z dziedzictwa innych kultur. Na koniec wymiany uzupełniliśmy certyfikaty Youthpass, potwierdzające uczestnictwo w projekcie oraz zdobyte w jego trakcie wiedzę i umiejętności, które wykorzystamy w przyszłości. Warto dodać, że Youthpass jest europejską strategią dotyczącą uprawomocniania i uznawalności umiejętności zdobywanych w procesie edukacji nieformalnej.

Projekt jest niepowtarzalną okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy naszymi grupami. Dzięki działaniom projektowym rozwinęliśmy wiele kompetencji społecznych, językowych, informatycznych, organizacyjnych oraz umiejętności, np. tanecznych i wokalnych.

I tak na koniec, zachęcamy wszystkich młodych do podejmowania prób pisania projektów z programu Erasmus+. Projekty realizowane z tego programu dają wiele możliwości samorozwoju, podnoszenia wielu kompetencji, zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób pozaformalny.

Erasmus+ – to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy naszej organizacji tj. Towarzystwu Młodego Krechowiaka za możliwość realizowania projektów z programu Erasmus+ przy ich boku z Panią Ewą Młodzianowską na czele oraz koordynatorowi projektu p. Halinie Poźniakowskiej.

Uczestnicy projektu „Polsko – litewskie rysunki pogranicza”

(HP)