Burmistrz Mirosław Karolczuk przyznał stypendia i nagrody augustowskim uczniom. Stypendia szkolne trafią do 114 osób. Kolejne 113 może cieszyć się stypendiami za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Finansowe wyróżnienia w tym oku otrzymali również najwybitniejsi artyści i sportowcy. Do utalentowanych, ambitnych i zasługujących na wsparcie augustowian trafi ponad ćwierć miliona złotych, aby wspierać ich rozwój.

W drodze na szczyt 

Burmistrz zdecydował o przyznaniu stypendiów uczniom w bieżącym semestrze. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego spełnione są określone w ustawie kryteria dochodowe. W tym roku spełniło je 113 uczniów. Łączna kwota świadczeń, to ponad 48 tysięcy złotych. W całym roku szkolnym na wsparcie młodych augustowian stypendiami szkolnymi przeznaczymy blisko 100 tysięcy złotych.   

Burmistrz Augustowa przyznał także stypendia motywacyjne uczniom, którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w nauce i sporcie. 69 uczniów otrzymało wsparcie za wysokie wyniki w nauce, a 44 za sukcesy sportowe. 

– Wspieranie uzdolnionych, młodych augustowian oraz zapewnienie odpowiednich warunków do wychowania kolejnych talentów jest jednym z moich priorytetów. Edukacja to inwestycja w przyszłość Augustowa. Jestem dumny, że wspieramy naszych uczniów. W tym roku przeznaczamy na ten cel blisko 100 tysięcy złotych. Nagradzamy również naszych najwybitniejszych uczniów z osiągnięciami w sporcie i nauce – to kolejne 50 tysięcy, które powędruje do augustowian – mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk

Augustowscy mistrzowie sportu

Doceniamy sukcesy augustowskich sportowców.  Stypendia i nagrody otrzymało w 2022 roku 12 zawodników oraz 6 trenerów. Wśród wyróżnionych znajduje się m.in. Mistrz Polski w kajakarstwie klasycznym, a także laureaci juniorskich i młodzieżowych Mistrzostw Polski w kajakarstwie i narciarstwie wodnym. 

– Wyróżniłem tych zawodników i trenerów, którzy mogą pochwalić się najwyższymi osiągnięciami. Nasi sportowcy to duma Augustowa. Szczycimy się także utalentowanymi artystami i dbamy o wpieranie ich rozwoju – dodaje Burmistrz Mirosław Karolczuk.

Augustów wspiera kulturę

Kultura i sztuka odgrywają w naszym mieście ważna rolę. W 2022 roku Burmistrz przyznał stypendia artystyczne 6 osobom wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą oraz reprezentującym wysoki poziom na arenie krajowej i międzynarodowej. Kolejne 4 osoby nagrodziliśmy za wysokie, osiągnięte w 2021 roku wyniki w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i śpiew, taniec, literatura, film i fotografia. Łącznie, w postaci nagród i stypendiów, w 2022 roku do naszych artystów trafi 70 tysięcy złotych.

[*as} Urząd Miejski w Augustowie