W projekcie nie znalazły się bowiem wielokrotnie zgłaszane propozycje budowy tężni solankowej oraz parku uzdrowiskowego.

zdjęcie ilustracyjne eSesja RM w Augustowie

Radna Aleksandra Sigillewska podkreśla, że miasto już od wielu lat nie podjęło żadnych działań w tej kwestii.

Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym przewiduje takie urządzenia jak m.in. pijalnie, tężnie, parki zdrojowe i ścieżki ruchowe. W ostatnich latach takich inwestycji nie było, a w przyszłym roku też ich nie będzie. I to pomimo zapisanych w przychodach opłat uzdrowiskowych oraz państwowej dotacji dla gmin uzdrowiskowych.

Burmistrz Mirosław Karolczuk tłumaczy, że tworzenie takiej infrastruktury miasto chce rozpocząć od zorganizowania konkursu na projekt Królewskiego Parku Uzdrowiskowego. To tam mają znaleźć się proponowane przez radnych oraz mieszkańców urządzenia.

W ogólnym zarysie wiemy, co chcemy zrobić w parku. Jednak, aby był on funkcjonalny, powinno się zacząć jego budowę od konkursu architektonicznego. Jeżeli bowiem postawimy tężnie w jakimś przypadkowym miejscu, to nie znajdzie to dobrego przełożenia na całość parku.

Głosowanie nad przyszłorocznym budżetem Augustowa odbędzie się na dzisiejszej sesji rady miejskiej. 

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki