Radni opozycji zerwali obrady sesji Rady Miejskiej. Uniemożliwili podjęcie uchwał warunkujących największy program inwestycyjny miasta. Olimpijski Augustów stanął pod znakiem zapytania.

Największy program inwestycyjny

Olimpijski Augustów to największy w historii Augustowa program inwestycyjny. Obejmuje on szereg inwestycji odkładanych w mieście od lat, dotyczących przede wszystkim edukacji i sportu:

– budowę nowoczesnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2
– budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ulicy Tytoniowej
– całkowitą przebudowę bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3
– budowę pumptracku przy skateparku
– budowę nowego placu zabaw na Błoniach.

Na realizację Burmistrz pozyskał już niemal 30 milionów złotych dofinansowania. Po pierwszych przetargach koszt całości projektu miał wynieść blisko 84 miliony. Nie spotkało się to jednak z akceptacją Burmistrza, który zdecydował o kolejnym przetargu, według innej formuły, z podziałem na większą liczbę zadań. W efekcie, aktualne oferty opiewają w sumie na 53 miliony złotych, a więc 31 milionów złotych mniej.

– Cieszę się, że nasze działania przyniosły efekt. Dziękuję przede wszystkim naszym urzędnikom. Sprostanie wymogom Polskiego Ładu, zmieszczenie się w terminie, znalezienie rozwiązań prawnych pod presją. To wszystko wymagało mnóstwa pracy, szukania nowych metod i wielu konsultacji. Światło w ratuszu nie gasło często do późnej nocy, ale mamy efekt. Oferty niższe o 31 milionów złotych i szansę na realizację strategicznego, ważnego dla mieszkańców projektu. – mówi Burmistrz Karolczuk.

Zerwane obrady i niepodjęte uchwały

Na dzisiejszej sesji radni mieli zająć się zmianami w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Do głosowania nad projektami jednak nie doszło. Część radnych postanowiła nagle opuścić salę obrad i doprowadzić do zerwania kworum. Nie przekonały ich głosy przedstawicieli społeczności szkolnych i klubów sportowych, którzy w wystąpieniach na sesji apelowali o podjęcie uchwał warunkujących Olimpijski Augustów.

Salę opuścili radni:
– Marcin Kleczkowski z PiS
– Tomasz Miklas z PiS
– Leszek Cieślik z PO/KO
– Adam Sieńko z PO/KO
– Izabela Piasecka z PO/KO
– Marek Sznejder z PO/KO
– Aleksandra Sigillewska wybrana z list PiS

Jeśli Rada Miejska w najbliższych dniach nie podejmie stosownych uchwał, Miasto Augustów nie będzie mogło rozpocząć realizacji Olimpijskiego Augustowa. Straci tym samym blisko 30 milionów złotych, które już pozyskało na swój program inwestycyjny.

[*as] Urząd Miejski w Augustowie