Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt trzech zarządzeń Prezesa NFZ dotyczących propozycji zmian w cenach świadczeń od 1 października. Konsultacje projektów są ekspresowe a zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 października. Wszystkie trzy projekty są częściową odpowiedzią na sygnalizowane od 1 lipca przez dyrektorów szpitali samorządowych oraz podmioty właścicielskie problemy związane z realizacją ustawy podwyżkowej i rosnącymi lawinowo kosztami prowadzenia działalności leczniczej.

Pierwszy z projektów to projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć. Wprowadzone zarządzeniem zmiany mają na celu zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych określonych dla SOR i IP i są realizacją zobowiązania nałożonego przez Ministra Zdrowia na Prezesa NFZ. Nowa wycena ma zostać zastosowana od dnia 1 października 2022 r. i wynika z opracowania przygotowanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie analiz kosztowych i propozycji nowych wycen w odniesieniu do świadczeń udzielanych w SOR i IP. Konsultacje tego projektu trwają do 25 września (niedziela).

Drugi to projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany mają na celu zmianę wysokości ryczałtów miesięcznych dla świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i również stanowią realizację zobowiązania nałożonego przez Ministra Zdrowia na Prezesa NFZ. Celem realizacji powyższego zwiększenia, zmianie mają ulec wartości porad lekarskich oraz wizyt pielęgniarskich dla świadczeń udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ponadto, celem niwelowania różnic w wysokościach ryczałtów miesięcznych określonych przez Dyrektora OW NFZ, na podstawie § 12 ust. 4 zarządzenia, wprowadzono mechanizm zwiększający o 10% wartość ryczałtów miesięcznych niższych od średniej wartości ryczałtu miesięcznego wskazanego w załączniku do zarządzenia tj.:

W przypadku tego projektu konsultacje również trwały do niedzieli. 

Kolejnym projektem jest projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. W zarządzeniu ma zostać oddany nowy przepis, zgodnie z którym dla świadczeniodawców udzielających świadczeń, rozliczanych wybranymi JGP, określonymi w załączniku nr 3e do zarządzenia, wartość tych produktów rozliczeniowych z katalogu grup (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy), korygowana jest z zastosowaniem współczynników o wartościach wskazanych w tym załączniku.

Załącznik ten wygląda następująco:

tego projektu zarządzenia trwają do 27 września do godziny 12:00.

Projekty dostępne są tutaj.

| wartowiedziec.pl/