Jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważne), rozpocząłeś lub planujesz rozpocząć naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium bądź przewód doktorski zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, pok. nr 2

PCPR w Augustowie realizuje program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON, w ramach którego możliwe jest otrzymanie pomocy finansowej w uzyskaniu wykształcania na poziomie wyższym.

Dofinansowanie kosztów nauki obejmuje:

  • koszty czesnego (4 000,00 zł lub więcej)
  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (1 000,00 zł i więcej)
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (do 4 000,00 zł)

Termin złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu na I półrocze roku akademickiego 2022/2023 upływa 10 października 2022

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl lub w siedzibie realizatora programu, tj. w PCPR w Augustowie, ul. Młyńska 52, p. nr 2, tel. (87) 643 20 71, kom. 508 547 653, www.pcpr.augustow.pl

|PCPR w Augustów