Augustowskie Towarzystwo Pływackie – Organizator Półmaratonu Augustowskiego informuje, że w dniu 9 października w godz. 10-15 nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych.

Z ruchu pojazdów wyłączona zostanie

ulica Hotelowa

oraz fragment ulicy Zarzecze na odcinku od Szkoły Społecznej w kierunku do Jeziora Necko.

Pozostała część trasy biegowej przebiegać będzie w ciągach pieszo rowerowych po bulwarach nad jeziorem Necko na odcinku od

Hotelu Karmel do Hotelu Hetman

 oraz chodnikiem w ciągu ulicy Kardynała Wyszyńskiego od strony jeziora.

Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość i korzystanie w tym czasie z alternatywnych połączeń komunikacyjnych.

ATP Augustów