Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 24.05.2022 r. do 14.06.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

– lokal mieszkalny nr 24 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

– lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Śródmieście 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304, tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

[*as] Urząd Miejski w Augustowie