Organizatorem Rankingu jest Związek Powiatów Polskich. Uczestniczą w nim wszystkie powiaty z całego kraju. Udział jest bezpłatny i dobrowolny. Oceniane są m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, jakość obsługi klientów, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, edukacji oraz ekologii. W tym roku punktacja przyznawana była w ramach 63 kryteriów, pogrupowanych w ramach 11 obszarów tematycznych dotyczących szerokiego zakresu działania samorządu.

Laureaci Rankingu Powiatów 2022 o wielkości do 60 tys. mieszkańców

W rankingu prowadzonym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., Powiat Augustowski otrzymał aż 62.200 punktów i zajął 1. miejsce wśród powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców, uzyskując zaszczytny tytuł DOBRY POLSKI SAMORZĄD.

Ponadto za osiągnięcie największego procentowego udziału realizacji kategorii ujętych w Rankingu, Powiat Augustowski otrzymał również wyróżnienie SUPER POWIAT, które uzyskują „najlepsi wśród najlepszych”. Jest ono wyjątkowo cenne, ponieważ świadczy o wdrażaniu wszechstronnych działań, pozwalających zaspokajać różnorodne potrzeby mieszkańców naszej społeczności.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski odbiera nagrodę za uzyskanie tytułu SUPER POWIAT z rąk Andrzeja Płonki – Prezesa Zarządu ZPP

Statuetki i certyfikaty odebrał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podczas XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2023 r. w Karpaczu.

– Nagroda ta jest potwierdzeniem, iż obrany przez nas od lat kierunek jest właściwy i cieszy nas, że działania, które realizujemy dla naszych mieszkańców, są dostrzegane i doceniane również przez zewnętrznych ekspertów. Uzyskanie po raz siódmy tytułu „Dobry Polski Samorząd” motywuje do podejmowania wyzwań, realizacji kolejnych przedsięwzięć i wytyczania nowych celów z myślą o społeczności Powiatu Augustowskiego. Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do uzyskania tych prestiżowych wyróżnień – Zarządowi, Radnym, Dyrektorom, pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek. Jest to nasze wspólne osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni – mówi starosta.

Statuetka – za uzyskanie wyróżnienia SUPER POWIAT
Samorządowcy z Województwa Podlaskiego uczestniczący w XXIX Zgromadzeniu Ogólnym ZPP

| Starostwo Powiatowe w Augustowie