Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Kontrola nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

/ Jolanta Oneta Roszkowska/