Chodzi o duży obszar leżący po zachodniej stronie rzeki Netty, nad którego planem zagospodarowania przestrzennego pracują właśnie miejscy urzędnicy.

O tym, jakie nowe inwestycje będzie on dopuszczał mówi kierownik wydziału architektury i gospodarki przestrzennej Marek Sadowski.

– Pierwszy z terenów przeznaczony pod usługi turystyki położony jest po zachodniej stronie rzeki przy ulicy Nadbrzeżnej. Ma on powierzchnię około 8 tys. metrów i mogą tam powstać maksymalnie cztery kondygnacje. Kolejny również znajduje się na zachodnim brzegu. Ma on wielkość 2,80 ha i zezwolimy tam na pięć kondygnacji.

Urzędnik uspokaja, że grunty te nie będą mogły być w całości zabudowane. Ponadto w sąsiedztwie zarezerwowane zostaną obszary pod szeroko rozumianą zieleń.

– Tutaj chodzi przede wszystkim o tereny zieleni urządzonej i parku ekologicznego. Pierwszy o powierzchni około 2,7 hektara to brzeg Netty po jej zachodniej stronie. A drugi półhektarowy znajduje się po drugiej stronie rzeki i stanowi część tamtejszego półwyspu.

Ostateczny kształt planu miejscowy tego obszaru zostanie zatwierdzony przez radnych za kilka tygodni.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki