Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia nowy program, w ramach którego przeznaczy 17 mln złotych na ochronę uczestników warsztatów terapii zajęciowej przed zakażeniem koronawirusem. Inicjatywa możliwa jest do zrealizowania dzięki współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Większość placówek dziennego pobytu i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami wznowiła działalność od czerwca. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie pandemii, PFRON udzieli wsparcia finansowego przy zakupie maseczek i środków ochrony osobistej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej.

Bezpieczeństwo to dzisiaj absolutny priorytet. Bardzo zależy nam, by wszyscy, którzy tylko chcą, mogli swobodnie uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej bez obaw o swoje zdrowie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony zarówno podopiecznym, jak i pracownikom WTZ-ów. Te 17 mln zł to istotne wsparcie. Pandemia zmieniła naszą codzienną rzeczywistość, ale w najbliższym czasie nie pozostaje nam nic innego, jak nauczyć się żyć w tej nowej normalności. Dbajmy o siebie i osoby w naszym otoczeniu, bądźmy odpowiedzialni – podkreśla Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Z pomocy będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty, czyli samorządy oraz organizacje pozarządowe, a także te podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Obecnie jest to około 970 placówek w całym kraju. Do podziału jest ponad 17 milionów złotych.

Fundusze będzie można przeznaczyć na zaopatrzenie w środki ochrony osobistej – na przykład maseczki, przyłbice czy rękawiczki, a także na zakup środków dezynfekcyjnych. Wnioski będzie zbierał i rozpatrywał PFRON. Ze środków przeznaczonych na realizację programu placówki będą mogły rozliczyć przedmioty ochronne zakupione jeszcze w czerwcu.

Od początku pandemii podejmujemy szereg działań wspierających osoby niepełnosprawne. Uruchomiliśmy specjalny program świadczeń dla pozostających w domach z powodu pandemii uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zapewniliśmy płynność finansową warsztatów w tym trudnym okresie. Dziś pomagamy warsztatom realizować swoje zadania, zwiększając uczestnikom poczucie bezpieczeństwa – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z UE zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Pieniądze na projekt pochodzą z dofinansowanego z UE Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach pakietu przeznaczono prawie 650 mln na wsparcie podopiecznych i pracowników domów pomocy społecznej, instytucji opieki czy placówek pieczy zastępczej w trudnym czasie pandemii.

Warsztaty terapii zajęciowej to miejsca, które pomagają osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy warsztatów zdobywają umiejętności zwiększające ich poziom samodzielności i niezależności. Rozwijają też kwalifikacje, które później mogą wykorzystać w pracy zawodowej. WTZ-y finansowane są w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych.

pfron.org.pl