Każdego dnia policjanci weryfikują zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Augustowscy funkcjonariusze podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego i sprawdzili, o jakich zagrożeniach najczęściej, w minionym roku, informowali internauci.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu augustowskiego w 2022 roku. Przez ostatnich 12 miesięcy, mieszkańcy naszego powiatu korzystali z tego narzędzia ponad 1264 razy. Mundurowi potwierdzili i wyeliminowali 1042 sygnałów zgłoszonych przez internautów. 222 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych 616 zgłoszeń. Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym, między innymi nieprawidłowego parkowania 145, przekraczania dozwolonej prędkości 127 oraz złej organizacji ruchu 37, a także niewłaściwej infrastruktury drogowej 36 i nielegalnych rajdów samochodowych 24. Ponadto policjanci otrzymali 121 sygnałów dotyczących grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, aktów wandalizmu 79, a także o wałęsających się bezpańskich psach 29.

Każde zgłoszenie naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Korzystanie z Mapy jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numerów alarmowych 112.

|https://augustow.policja.gov.pl/