Głównym powodem jest tegoroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

Jak tłumaczy zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz, 

Miesięczny koszt, jaki miasto ponosi na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu na koniec 2022 roku wynosił 1 151 złotych. W 2023 roku wyniesie 1 326 złotych. Po części wynika to z inflacji i z tego, że niektóre rzeczy zdrożały. Jednak w głównej mierze odpowiada za to zwiększenie minimalnego wynagrodzenia.

Większą dotację z miasta otrzymają również prywatne przedszkola.

Pobyt dziecka, które jest mieszkańcem naszego miasta jest współfinansowane w wymiarze około 75% tej dotacji. Część kosztów pokrywa miasto, a pozostałą część ponosi rodzic, płacąc prywatnemu przedszkolu. Punktem odniesienia jest całkowity koszt utrzymania przedszkolaka w miejskiej placówce.

Obecnie do miejskich przedszkoli uczęszcza 694 dzieci, natomiast do prywatnych placówek o 8 mniej.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki