Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rozwoju; do spraw Budżetu.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji RM w Augustowie

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Ocena Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie przyjęcia listy ulic miejskich przeznaczonych do realizacji w Mieście Augustowie.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

5. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/459/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

6. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023.

7. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem


 Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

(-) Dariusz Ostapowicz

(-) Emilian Jasyen Al-Khameri