24 października 2023 roku, między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Lipsk została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku. Kwota wsparcia finansowego wynosi 60 000 zł, a całkowity koszt zadania to prawie 100 000 zł.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana w obu instytucjach pozwoli wyprodukować prawie 18 MWh i uniknąć rocznej emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 12 ton.

Jak zaznaczył prezes Funduszu Maciej Borzyszkowski inwestycja w fotowoltaikę to inwestycja w przyszłość, ponieważ panele fotowoltaiczne generują niskie koszty utrzymania i konserwacji w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii. Oprócz tego dbamy nie tylko o środowisko, ale i o zdrowie, nie produkując zanieczyszczeń.

Umowa z Gminą Lipsk została zawarta w ramach wsparcia zadań z zakresu ochrony atmosfery. Obejmuje ono inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza, wzrost efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zakres ten obejmuje głównie termomodernizację budynków, budowę lub zmianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, instalacje do produkcji energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Źródło informacji: @wfosigw.bialystok.pl