10 propozycji odpowiadających na kluczowe potrzeby zdrowotne dziewcząt i kobiet w różnym wieku – przedstawiły dzisiaj (15 marca 2023 r.) w Białymstoku działaczki ugrupowania Szymona Hołowni Polska 2050.

Polska 2050 Szymona Hołowni – Polska jest Kobietą

Zdrowie kobiety powinno być priorytetem. W Polsce na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet, ale ich zdrowie od lat nie stanowi priorytetu w polityce zdrowotnej państwa – rozpoczęła konferencję prasową w centrum stolicy Podlasia Eliza Cybulko (Członkini Partii Polska 2050 Szymona Hołowni). Mówiła ona o działaniach, które między innymi wspierałyby kobiety w walce z niepłodnością takich jak finansowanie in vitro. Dziewczęta i kobiety powinny otrzymywać profesjonalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną, szczególnie wtedy, gdy zostaną zgwałcone – tu proponujemy Poradnie Leczenia Następstw Przemocy Seksualnej i chcemy, by zapewniono dostęp natychmiastowy do bezpłatnej antykoncepcji ratunkowej podawanej w placówce medycznej.

Izabela Polecka (Członkini Partii Polska 2050 Szymona Hołowni) podkreślała, że obecnie w Polsce odnotowujemy najmniejszy odsetek urodzeń od czasu II wojny światowej. I to się nie zmieni, jeśli nie zadbamy o zdrowie Polek. Podstawą tego zdrowia jest ginekolog w każdym powiecie – zaznaczała Polecka, mówiąc o rejonach, w których kobiety z mniejszych miejscowości mają problem z dojazdem na podstawowe badania ginekologiczne. Jej zdaniem dostępność do leków hormonalnych, które powinny być refundowane jest ściśle powiązana z dostępem do ginekologa w każdym powiecie.

Monika Drozdowska (młoda Działaczka, Członkini Partii Polska 2050 Szymona Hołowni) mówiła o paradoksalnej sytuacji, polegającej na tym, że w Polsce dziewczyny od 15 roku życia mogą legalnie i świadomie współżyć, a nie mogą samodzielnie pójść do lekarza ginekologa na badania. W państwie wspierającym kobiety opieka ginekologiczna powinna być dostępna samodzielnie wraz z wkroczeniem w wiek legalnej aktywności seksualnej – mówiła Drozdowska i zwracała uwagę na konieczność wprowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach. 

Justyna Tomaszuk (Działaczka Partii Polska 2050 Szymona Hołowni) mówiła o kolejnym ważnym okresie w życiu kobiety, czyli macierzyństwie: Polska 2050 postuluje m. in. poszerzenie wskazań oraz rozszerzenie wykazu refundowanych badań prenatalnych oraz specjalistycznych konsultacji genetycznych. Konieczne jest również wyraźne zwiększenie i urealnienie wyceny procedury porodu fizjologicznego ze znieczuleniem, by zwiększyć jego dostępność dla kobiet. Niezbędne jest przy tym zwiększenie liczby specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

W programie Polski 2050 znalazły się również postulaty dotyczące poprawy sytuacji położnych poprzez poszerzenie ich kompetencji oraz urealnienie wyceny świadczeń. Na konferencji mowa była także o szczególnej opiece, jaką powinny być otaczane kobiety po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka (np. opieka psychologiczna i wskazanie grup wspierających lub terapeutów oraz odpowiednia pomoc medyczna).

Nie zabrakło postulatów wspierających seniorki: wcześniejsze i dokładniejsze diagnozowanie chorób, stworzenie specjalnych Poradni Wieku Dojrzałego, wczesna diagnostyka otępienia i całościowa ocena geriatryczna.

Warto tez podkreślić, że Polska 2050 Szymona Hołowni jest za oddaniem głosu kobietom w sprawie aborcji w ramach referendum. Absolutnym minimum jest dziś natychmiastowy powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego – dodała na koniec Eliza Cybulko.

|źródło informacji: @polska2050