Wsparciem z budżetu województwa objęto 53 kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie w seniorskich grach zespołowych (na kwotę 3 mln 315 tys. zł.) oraz 111 wydarzeń i zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej w różnych kategoriach wiekowych (na kwotę 2 mln 795 tys. zł). Dotacje przyznano podczas piątkowego (21.04) posiedzenia zarządu województwa.

– Jako zarząd przykładamy ogromną wagę do wspierania sportu i kultury fizycznej w województwie podlaskim. Szeroko rozumiana aktywność fizyczna odgrywa bardzo dużą rolę w zachowaniu dobrej kondycji i zdrowia całego społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży. Dlatego znaczne środki przeznaczamy na szkolenie i starty kadry województwa w Systemie Sportu Młodzieżowego – powiedział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny m.in. za sferę sportu.

Dodał, że wierzy, iż wśród nich są przyszli mistrzowie, którzy w przyszłości będą kontynuować wspaniałe sukcesy osiągnięte przez Wojciecha Nowickiego i wielu innych obecnych, utytułowanych sportowców z regionu.

– Sport traktujemy również jako doskonałą promocję naszego regionu, jako pokazywanie w kraju, Europie i na świecie, tego co mamy w Podlaskiem najlepsze. Dlatego, w całej obecnej kadencji Zarządu Województwa Podlaskiego, w latach: 2019 – 2023, suma dotacji przeznaczonych na rozwój sportu i kultury fizycznej w naszym regionie wynosi już 52 mln 225 tys. zł. Jest to rekordowa pula w porównaniu do kwot wsparcia przyznawanych w tym zakresie przez poprzednie zarządy województwa – dodał marszałek Artur Kosicki.

Przyznane w piątek dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w województwie podlaskim w 2023 roku obejmują następujące zadania:

  • organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego,
  • szkolenie i przygotowanie kadr wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego,
  • organizacja współzawodnictwa sportowego szkół województwa podlaskiego,
  • organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego województwa podlaskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich,
  • organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego osób z niepełnosprawnościami w zakresie sportu paraolimpijskiego i olimpiad specjalnych,
  • organizacja wojewódzkich/ogólnopolskich zadań promujących sport w środowisku akademickim,
  • wspieranie organizacji wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim w tym m.in. imprez mistrzowskich oraz międzynarodowych,
  • wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport w województwie podlaskim,
  • realizacja seminariów, konferencji i warsztatów w ramach współpracy w zakresie sportu.

Jerzy Górko
red.: Małgorzata Sawicka

Lista dotacji w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.docx ( 26.7 KB ) 

| https://podlaskie.eu/