Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Białymstoku w dniu dzisiejszym (20.05) wystosował ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości wystąpienia burz.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

źródło informacji: Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego