Szymon Drzymkowski, uczeń Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, zajął I miejsca w województwie podlaskim w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpiecznie od startu” oraz Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie 2024”.

Doceniając te osiągnięcia, Zarząd Powiatu przyznał mu nagrodę .26 czerwca Starosta Augustowski – Piotr Rusiecki oraz Wicestarosta Augustowski – Wojciech Jerzy Szczudło wręczyli mu oraz rodzicom gratulacje i podziękowania.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Augustowie, fot. www.facebook.com/search/top?q=starostwo%20powiatowe%20w%20augustowie

|Bart.