8 września odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. Tegoroczne uroczystości połączone były z 80. rocznicą pacyfikacji wsi Grzędy. Za pomoc udzielaną Armii Krajowej, jej mieszkańcy zapłacili najwyższą cenę…stracili życie z rąk hitlerowców, a cała wieś została doszczętnie spalona.

Z inicjatywy Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego Artura Wiatra w pobliżu Leśniczówki Grzędy zainstalowano tablicę pamiątkową. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy uczestnicy uroczystości obejrzeli spektakl plenerowy pt. „Gdzie ta wieś, której nie ma” zrealizowany przez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej. Po spektaklu przemaszerowano pod pomnik, gdzie odbyły się obchody 79. rocznicy bitwy partyzanckiej. Na miejscu ks. dr Marcin Maczan – Wikariusz Generalny Diecezji Ełckiej odprawił uroczystą mszę polową. Po przemówieniach, apelu pamięci i salwie honorowej, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Powiat Augustowski podczas obchodów reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta i Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego jednocześnie prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie