Kategoria:Aktualności

30 MAJA, ŚWIATOWY DZIEŃ SM

5 dni temu / 0 comments

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zaprasza do wspólnego obchodzenia Światowego Dnia SM. Stwardnienie rozsiane to nieuleczalna choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym o różnorodnych objawach, która dotyka 50 tysięcy osób w Polsce, a na całym świecie – około 2,5 miliona. Choroba zaczyna się najczęściej między 20. a 40. rokiem życia, kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni. Więcej o samej chorobie można przeczytać na stronie poświęconej tegorocznym obchodom www.sdsm2020.ptsr.org.pl oraz na stronie Towarzystwa www.ptsr.org.pl Światowy Dzień SM został ustanowiony w 2009 roku przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (MSIF) i organizacje partnerskie. Obchodzony jest w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, w tym w Polsce, a … więcej >

GAZYFIKACJA AUGUSTOWA. WAŻNE INFORMACJE NA TEN TEMAT

6 dni temu / 0 comments

Podczas obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie poznaliśmy szczegóły na temat programu gazyfikacji miasta Augustowa. Zaprezentował ją Grzegorz Mackiewicz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku. Gazyfikacja podzielona został na 2 etapy. W chwili obecnej jest na etapie projektowania sieci oraz realizacji stacji LNG. W drugim etapie realizowana będzie budowa sieci gazowej, od stacji gazyfikacji. Planowany termin wybudowania stacji to 20.11.2020 r. Pierwsi klienci mają zostać podłączeni do sieci jeszcze w tym roku. Wykonawca oczekuje, że do 22. czerwca zostanie wydane pozwolenie na budowę i niezwłocznie rozpocznie drugi etap gazyfikacji. Dyrektor poinformował, że … więcej >

SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM. UŁATWIENIA M.IN. W REJESTRACJI

6 dni temu / 0 comments

Do Sejmu RP trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że wprowadza on szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Projekt powstał we współpracy tego resortu z Ministerstwem Cyfryzacji, jako element tzw. pakietu deregulacyjnego. Autorzy projektu zwracają uwagę, że nowe regulacje przyniosą m.in. kolejne uproszczenia w procedurze rejestracji pojazdów. Będzie to np. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika, ale przepis ten miałby wejść w życie dopiero po upływie 24 miesięcy od publikacji. Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia … więcej >

CZY BURMISTRZ I WICEBURMISTRZ AUGUSTOWA BĘDĄ MIELI NIŻSZE WYNAGRODZENIE?

6 dni temu / 1 comments

Podczas wczorajszej (28.05.) XXIII Sesji RM w Augustowie, Radny Marcin Kleczkowski kolejny raz dopytywał burmistrza Mirosława Karolczuka, czy w związku z epidemią koronawirusa i trudną sytuacją budżetu miasta planuje obniżenie wynagrodzenia wiceburmistrza i wystąpienie do Rady Miasta z inicjatywą obniżenia np. o 50% wynagrodzenia przysługującego burmistrzowi? Radny złożył w tej sprawie dwie interpelacje, 27. kwietnia i 12. maja br. Burmistrz odpowiedział na oba jego pisma. Zdaniem radnego nie zawierają one odpowiedzi na jego zapytania. Obniżenie wynagrodzeń burmistrzów pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności, zdaniem radnego. Kiedy duża część mieszkańców z przyczyn niezależnych od siebie pozbawiona jest części dochodów, takie działanie byłoby … więcej >

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ WYPADKÓW

7 dni temu / 0 comments

Augustowscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, a także egzekwują od kierujących pojazdami przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Główną przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym. W 2019 roku na drogach powiatu augustowskiego doszło do 34 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób. W tym roku natomiast doszło już do 9 wypadków drogowych, w których zginęło aż 5 osób. W trosce o bezpieczeństwo policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów … więcej >

2 MLN ZŁ Z PFRON NA DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW DO POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PODLASKIM

1 tydzień temu / 0 comments

Podlaskie samorządy otrzymały 2 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych. Sześć palcówek z regionu podlaskiego otrzymało dotacje na przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzą z PFRON, a ich dysponentem jest Zarząd Województwa Podlaskiego. W czwartek 28 maja br. Marszałek Artur Kosicki podpisał pierwszą w tym roku umowę z jednym z beneficjentów programu tj. Miastem Białystok. Umowa z Miastem Białystok dotyczy rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, przy ul. Mazowieckiej 35 w Białymstoku. W poradni przeprowadzane są badania diagnostyczne dzieci i młodzieży, w tym uczniów niepełnosprawnych, udzielane porady … więcej >