Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Lipsk

Powiat Augustowski wyremontuje łącznie 11,2 km dróg w ramach inwestycji pn. „Remont dróg...

Czytaj więcej