W sobotę, 14 kwietnia w godz. 11.00-13.00 przy ul. Armii Krajowej 17 w Augustowie odbył się festyn wiosenny, w trakcie którego prowadzone były animacje i zabawy dla dzieci  m.in. malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy  itp. Dla dzieci  rozstawiona został również trampolina.

Projekt „Streetworking szansą na zmianę” ma na celu realizację działań z zakresu pedagogiki ulicy. Celem głównym projektu jest propagowanie działań profilaktycznych realizowanych metodą streetworkingu skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie niż to, co przekazuje im ulica oraz niewydolna wychowawczo rodzina. A zatem pokazanie młodym ludziom alternatywy do tego czego uczy ich ulica i patologiczna rodzina.

Zadanie to ma na celu podjęcie wielostronnych działań kształtujących umiejętności, rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży. Zapewnienie im opieki wychowawczej i dydaktycznej, kształtowaniem wśród nich właściwych postaw, podnoszenie poczucia wartości, rozbudzenie aspiracji dzięki udziałowi w aktywnych zajęciach, promowanie aktywnych, kreatywnych oraz bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia, bez nałogów, a także otoczenie ich opieką i pomocą w rozwiązywaniu trudności życiowych.

Projekt ukierunkowany jest na wprowadzenie, zastosowanie i promowanie innowacyjnych działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej młodych ludzi.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” w ramach projektu „Streetworking szansą na zmianę” finansowanego z budżetu Gminy Miasta Augustów.

(red.)