Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Św. Jana Pawła II, który odbył się tradycyjnie w augustowskim Zespole Szkół Technicznych im. gen. Prądzyńskiego, ponownie zapisał się złotymi głoskami na firmamencie nieba i w sercach uczestników. Patron Konkursu, choć nie wydaje już nowych tomików wierszy, z pewnością nie siedzi na chmurach z założonymi rękami, lecz wciąż pozyskuje dla nieba wiernych czytelników. Najlepszym tego przykładem jest udział w Konkursie 20 uczniów z augustowskich szkół: ACE, II LO oraz gospodarzy z ZST.

Poszukiwania Przedwiecznego Słowa w twórczości Jana Pawła II przyniosły obfity plon, tym bardziej, że młodzież rokrocznie sięga po nowe środki wyrazu. W ubiegłym roku uczennice II LO Daria Trocka i Patrycja Olizarowicz wykorzystały podczas recytacji podkład muzyczny, natomiast w tym roku przedstawiciel gospodarzy Adam Gryczewski przy deklamacji „Dalekich wybrzeży ciszy” postawił krok dalej i zagrał na gitarze. Ta oryginalna interpretacja przyniosła uzdolnionemu uczniowi wyróżnienie.

Pozostałe nagrody, ufundowane przez Zarząd Powiatu w Augustowie, otrzymali przedstawiciele II LO.

Bezapelacyjnym zwycięzcą został Mateusz Rusiłowski, który doskonale wcielił się w osobę „Szymona z Cyreny” i na kilka minut odebrał głos publiczności oraz jury, w którym zasiadła Pani Dorota Dzieniszewska i Erazm Stefanowski.

Wysoki poziom konkursu sprawił, że pozostałe miejsca na podium przyznano aż czterem uczniom. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały wielokrotne laureatki konkursów recytatorskich Julia Kopiczko za „Myśli człowieka przyjmującego sakrament bierzmowania w pewnej podgórskiej wsi” i Gabriela Kleczkowska, która zaprezentowała utwór „Siostra”.

Trzecie nagrody przypadły w udziale Dawidowi Sujacie i Katarzynie Zaniewskiej.

Wyróżnieniami uhonorowani zostali natomiast Kamila Krotoszyńska, Aleksandra Czarow, Aleksandra Wojewnik, Klaudia Dominika Michałowska i Mateusz Olszewski.

Konkursowy jubileusz był także powodem, dla którego organizatorzy przygotowali niespodziankę, czyli spotkanie autorskie z osobą piszącą te słowa. Ze sceny popłynęły więc słowa wierszy patriotycznych, religijnych i miłosnych. Młodzież, ich opiekunowie i organizatorzy okazali się wyrozumiałymi słuchaczami, nagradzając poetę oklaskami i podziękowaniami.

Szczególne podziękowania należą się jednak pomysłodawcom Konkursu, czyli szkolnej pedagog Pani Dorocie Dzieniszewskiej i dyrektorowi szkoły Panu Maciejowi Oleksemu, a także opiekunom młodzieży: Pani Małgorzacie Puczyńskiej z ZST, Pani Dorocie Prokop z II LO, Panu Wiesławowi Sulewskiemu z ACE oraz Panu Tomaszowi Choroszewskiemu i Panu Grzegorzowi Gołaszewskiemu z II LO.

– Erazm Stefanowski –