Prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń ogrodniczych po sezonie przynosi ich właścicielom wyłącznie wymierne korzyści. Zadbane narzędzia są niezawodne, służą przez długi czas i są tańsze w serwisowaniu.

Zimowy okres jest idealną porą na zadbanie o maszyny ogrodnicze. Wszystkie nieużywane przez dłuższy czas maszyny – spalinowe, elektryczne i urządzenia bateryjne powinny być przechowywane w suchym i zadaszonym pomieszczeniu, a „zimowy przestój” warto wykorzystać na kontrolę ich stanu technicznego i prawidłowe przygotowanie ich do kolejnego sezonu intensywnej eksploatacji.

Dbałość o używane maszyny i urządzenia jest wyrazem szacunku dla ich jakości i przekłada się na wydłużenie ich żywotności. Świadomość właścicieli maszyn ogrodniczych w tym zakresie jest coraz większa, przynajmniej w kontekście rutynowego, dorocznego przeglądu technicznego. Jednak trzeba też powiedzieć, że do serwisu nadal trafia sporo maszyn w fatalnym stanie, wskazującym na długoterminowe zaniedbania. W takich przypadkach maszynom grozi całkowite unieruchomienie, a ich stan wymaga nie przeglądu technicznego lecz kosztownej naprawy czy wręcz technicznej rewitalizacji. Warto jest mieć na uwadze to, że prawidłowa konserwacja maszyn w sezonie i po jego zakończeniu, służy maszynom – wydłuża ich żywotność, ogranicza koszty serwisowania do niezbędnego minimum i zapewnia niezawodność funkcjonowania.” – wyjaśnia Marcin Samsel, Mechanik odpowiedzialny za serwis maszyn ogrodniczych w Aries Power Equipment – Generalnym Dystrybutorze Maszyn i Urządzeń HONDA w Polsce.

Na czym polega posezonowa konserwacja maszyn ogrodniczych?

  • Zewnętrzny aspekt maszyn i urządzeń

Po zakończeniu sezonu ogrodniczego maszyny i urządzenia powinny być przede wszystkim dokładnie oczyszczone. W kosiarkach i kosach należy przede wszystkim usunąć przylegający pokos, często zmieszany z ziemią. Grubsza warstwa zaschniętego pokosu może, poprzez unieruchomienie przekładni, na przykład blokować funkcję mulczowania, jeśli kosiarka jest w nią wyposażona. Dodatkowo, nieusuwana z obudowy kosiarki trawa prowadzi też do korozji w przypadku maszyn wykonanych ze stali.

W przypadku kos, wykaszarek i nożyc do żywopłotu warto oczyścić szmatką całe urządzenie. W trakcie czyszczenia kosiarek warto też pamiętać o kołach, za którymi gromadzi się i zasycha pokos mogący w blokować regulację wysokości koszenia, uszkodzić napęd czy zerwać linki napędu.

Do kategorii „wrażliwych miejsc” kosiarki zaliczany jest też kosz, o czyszczeniu którego często zapominamy. „Kosz, jak i materiały eksploatacyjne urządzenia, to doskonały przykład związku przyczynowo – skutkowego wpływającego na funkcjonowanie danego urządzenia. Zabrudzona wewnętrzna część kosza przyczynia się do zaburzenia przepływu powietrza wskutek czego pokos nie może być dobrze zasysany do kosza i tworzy od spodu kosiarki zwartą, coraz grubszą warstwę, która może nawet zablokować ostrza.”– mówi Marcin Samsel.

Podstawowa zasada oczyszczenia urządzenia do pielęgnacji zieleni dotyczy również robotów koszących – w przypadku Honda Miimo należy oczyścić ostrza i koła szczoteczką lub sprężonym powietrzem, a szczoteczką także wszystkie styki robocze.

Podczas posezonowej kontroli kosiarek należy również sprawdzić stan fartucha ochronnego, którego zadaniem jest ochrona nóg operatora przed szyszkami, kamykami czy twardymi łodygami roślin. Fartuch zużywa się w sposób naturalny podczas eksploatacji, zwłaszcza gdy kosiarka była silnie użytkowana i pracowała na wysuszonym podłożu. Uszkodzony stwarza zagrożenie i koniecznie powinien być wymieniony.

Przy okazji czyszczenia kosiarek zaleca się też sprawdzenie powłoki lakierniczej pod kątem ewentualnych ubytków czy uszkodzeń wymagających zabezpieczenia. „Podczas użytkowania na przykład kosiarki, w powłoce lakieru powstają nieuniknione, mikroskopijne ubytki mechaniczne, w których może rozwijać się korozja spowodowana procesem fermentacji mieszanki świeżego pokosu z ziemią. Po wysuszeniu umytej powierzchni można ją, a zwłaszcza miejsca ubytków, przetrzeć szmatką z olejem co ograniczy powstawanie korozji.” – radzi Marcin Samsel.

  • Części robocze.

Po sezonie należy poddać dokładnemu sprawdzeniu stan zużycia części roboczych maszyny: noży w kosiarkach, głowic żyłkowych lub tarcz tnących w wykaszarkach, ostrzy nożyc do żywopłotu.

Części robocze kosiarek, kos i wykaszarek to najszybciej zużywające się elementy. Dlatego powinny być systematycznie kontrolowane w trakcie sezonu i obowiązkowo po jego zakończeniu. Warto też sprawdzić funkcjonowanie dźwigni sterowania ostrzy. Pielęgnacja noży polega na oczyszczeniu, naostrzeniu lub wymianie w przypadku uszkodzenia, silnego zużycia czy deformacji. „Zużyte i uszkodzone noże nie spełniają swojej funkcji, a kosiarka traci na wydajności. Jak rozpoznać stan noży kosiarki? Oznaką zużycia jest nawet lekkie wyszczerbienie ostrzy oraz obły kształt i zmniejszona powierzchnia. Tak wyglądające noże należy wymienić, ponieważ tępe ostrze rani lub wręcz kładzie trawę zamiast ją kosić, mniejsza ich powierzchnia wpływa na wyważenie noży, a zanikające łopatki nie przesuwają pokosu do kosza.” – wyjaśnia Marcin Samsel. Jednocześnie zużyte noże świadczą o przerzedzonym trawniku, który warto zrewitalizować. „Mówią” też, że trawnik rośnie na piaszczystym i wysuszonym podłożu, którego strukturę można poprawić w kolejnym sezonie ogrodniczym.

W przypadku kos i wykaszarek należy sprawdzić stan głowicy żyłkowej lub tarczy tnącej oraz nożyka regulującego długość żyłki, która jeśli jest za długa może uszkodzić obudowę i powoduje, że silnik nie osiąga odpowiednio wysokich obrotów. Kończącą się żyłkę oraz zużytą tarczę tnącą trzeba wymienić. Po sezonie koszenia warto także wykonać smarowanie przekładni kątowej – najlepiej środkami rekomendowanymi przez producenta.

W przypadku nożyc do żywopłotu pielęgnacja ostrzy polega na oczyszczeniu ostrzy szmatką i ewentualnym przetarciu ich niewielką ilością oleju oraz na smarowaniu obudowy przekładni napędowej i zębatej środkami rekomendowanymi przez producenta.

W glebogryzarkach także należy zadbać o części robocze – noże, osłonę i obudowę przekładni, gdzie gromadzi się ziemia, warto przeczyścić zwilżoną szmatką.

  • Materiały eksploatacyjne

W kosiarkach, wykaszarkach i nożycach z silnikiem spalinowym kluczowym elementem posezonowego przeglądu jest sprawdzenie czystości filtra powietrza i stanu świecy zapłonowej. Filtr powietrza z zasady powinien być wymieniony przynajmniej raz w roku i zazwyczaj robi się to po zakończonym sezonie. „Warto pamiętać, że zatkany filtr powietrza ogranicza dopływ powietrza niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania silnika. Filtr zdeformowany, uszkodzony wskutek na przykład zalania olejem lub paliwem, przepuszcza pył i osad, które mogą spowodować zanieczyszczenie gaźnika, zbyt szybkie i nadmierne zużycie cylindrów, tłoków oraz pierścieni silnika. Konsekwencje zmuszania silnika do pracy z zaniedbanym filtrem powietrza mogą być poważne i kosztowne.” – przestrzega Marcin Samsel, Mechanik odpowiedzialny za serwis maszyn ogrodniczych w Aries Power Equipment – Generalnym Dystrybutorze Maszyn i Urządzeń HONDA w Polsce. Zatkany filtr powietrza powoduje również, w wyniku podawania zbyt bogatej mieszanki paliwowo-powietrznej, zanieczyszczenie świecy zapłonowej co z kolej prowadzi do utraty mocy silnika i większego zużycia paliwa.

Prawidłowe przechowywanie maszyn ogrodniczych

Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być przechowywane w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.

Urządzenia akumulatorowe

Urządzenia akumulatorowe, jak robot koszący Honda Miimo, należy pozostawić w stacji dokującej podłączonej do zasilania tak, by akumulator pozostawał w stanie naładowania. Zasada niedopuszczenia do rozładowania akumulatora dotyczy wszystkich urządzeń akumulatorowych.

Maszyny i urządzenia spalinowe

  • We wszystkich maszynach z silnikiem spalinowym należy przede wszystkim wypalić do końca paliwo ze zbiornika i gaźnika, a nowy sezon należy zacząć ze świeżym paliwem. W przeciwnym wypadku w gaźniku powstanie osad, który może zatkać jego dysze co w konsekwencji spowoduje, że przed pierwszym wiosennym koszeniem silnik kosiarki nie da się uruchomić.” – wyjaśnia Robert Drzewek, Szef Sieci Serwisowej Aries Power Equipment – Generalnego Dystrybutora maszyn i urządzeń Honda w Polsce.
  • W glebogryzarkach należy zdjąć ostrza na czas przechowywania, a w przypadku nożyc do żywopłotu – ostrze warto zabezpieczyć osłoną.
  • Kosiarki i glebogryzarki należy przechowywać w pozycji roboczej, natomiast urządzenia z silnikami 4- suwowymi Honda jak kosy UMK 435, dmuchawa HHB 25 czy wielofunkcyjne narzędzie Honda Versatool można pozostawić w dowolnej pozycji – na posadzce lub zawieszone na ścianie.

www.mojahonda.pl