15 marca 2019

Augustowianie bezkonkurencyjni w XV Regionalnym Konkursie Recytatorskim im. Wacława Klejmonta

3 miesiące temu / 0 comments

15 marca 2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku odbył się XV Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. To rywalizacja artystyczna inna niż wszystkie. Uczestnicy wybierają utwory konkretnej grupy poetów, która związana jest z Warmią, Mazurami i Suwalszczyzną. Organizowany konkurs służy bowiem ocaleniu od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych, jak również kształtowaniu wrażliwości na słowo pisane współczesnych artystów tej ziemi. W tym roku szczególny nacisk położono na twórczość obecnego podczas artystycznej rywalizacji Krzysztofa Szatrawskiego (członka jury) – za najciekawsze wykonanie jego utworu była przewidziana nagroda specjalna. Zmagania konkursowe toczyły … więcej >

ZWALCZANIE ODRY TO WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. MOŻESZ ZATRZYMAĆ ODRĘ

3 miesiące temu / 0 comments

Odra jest bardzo zaraźliwą chorobą wirusową wywołaną przez wirusa z rodziny Paramyxoviridae. Szacuje się, że w populacji nieszczepionej (podatnej na zachorowanie) jeden chory zaraża średnio aż 12 – 18 osób. Po ekspozycji osoby podatnej na zakażenie ryzyko zachorowania wynosi 90 – 95%. Wirus odry przeżywa do dwóch godzin na powierzchniach skażonych wydzielinami chorych. Może być rozprzestrzeniany przez zakażone osoby od 4 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów, do 3 dni od wystąpienia wysypki. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub powietrzno – kropelkową, przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Okres wylęgania odry trwa od 8 do 14 … więcej >

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec

3 miesiące temu / 0 comments

9 marca 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec na którym strażacy ochotnicy podsumowali ubiegły rok służby. Prezes jednostki druh Zbysław Kurczyński przedstawił prezentację działań statutowych jednostki (sprawozdanie finansowe, działania i plany na rok 2019). Druhowie zanotowali wzrost wyjazdów w stosunku do roku 2017. Interweniowali 43 razy, w 21 przypadkach były to pożary, w kolejnych 21 zagrożenia miejscowe i 1 alarm fałszywy. Strażacy oprócz działań ratowniczo-gaśniczych w których uczestniczyli, prowadzili w jednostkach oświatowych cykle spotkań edukacyjnych. Gościli w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. Strażacy ochotnicy przeszkolili z zakresu udzielania pierwszej pomocy 360 uczniów z augustowskich szkół. Prezes … więcej >

DZIEŃ OTWARTY w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie

3 miesiące temu / 0 comments

RODZICE – NAUCZYCIELE – DZIECI – MŁODZIEŻ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie zaprasza na Dzień Otwarty 23.03.2019r. (sobota), w godz. 8.00 – 12.00 W tym dniu będzie można zasięgnąć wskazówek w sprawach rozwoju dziecka, zaburzeń językowych i komunikacyjnych u dzieci i dorosłych czy w kwestiach wychowawczych (trudności emocjonalne i społeczne). Udzielimy porad i konsultacji. Dyżurować dla Państwa będą: psycholodzy, pedagodzy, neurologopedzi, terapeuci wczesnego wspomagania, terapeuta Integracji Sensorycznej. Zaoferujemy wsparcie i fachową pomoc. Preferujemy wcześniejsze zapisy pod nr telefonu: 87 643 36 21 Oferta poradni jest bezpłatna. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie mgr Ewa Perkowska

KRUS informuje …

3 miesiące temu / 0 comments

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł. Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Jednocześnie informuje, że od marca br. nastąpiła zmiana wysokości emerytury podstawowej (938,97) mająca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W związku z powyższym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie … więcej >