14 marca 2019

„Bajki z mchu i paproci”

6 miesięcy temu / 0 comments

Konkurs ekologiczno-literacki „Bajki z mchu i paproci” już od kilku lat integruje dzieci i sprawdza ich wiedzę o florze i faunie Puszczy Augustowskiej. Tegoroczna edycja odbyła się 12 marca w Oddziale dla Dzieci MBP. Organizatorem zawodów jest Koło Przewodników Turystycznych PTTK oraz Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna. Patronat nad imprezą objęło Nadleśnictwo Augustów. Do rywalizacji zgłosiło się dziesięć drużyn ze wszystkich augustowskich szkół podstawowych. Młodzi miłośnicy przyrody dzielnie zmierzyli się z konkursowymi zadaniami. Musieli wykazać się swoją wiedzą o zwierzętach zamieszkujących Puszczę Augustowską, rozwiązać krzyżówkę tematyczną, poradzić sobie z rozsypanką wyrazową i złamać zaszyfrowane hasło oraz popisać się … więcej >

„Formy Wsparcia Przedsiębiorców” – Konferencja w Augustowie

6 miesięcy temu / 0 comments

Z inicjatywy Mirosława Karolczuka, burmistrza Augustowa oraz Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach w miniony wtorek w Augustowie odbyła się konferencja „Formy wsparcia przedsiębiorców”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedsiębiorców z Augustowa oraz powiatu augustowskiego. Skupiła ona także grono prelegentów z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy przedstawili aktualny stan prac nad wdrażaniem przepisów ułatwiających działalność gospodarczą czy możliwości pozyskania wsparcia na badania, rozwój czy rozbudowę firmy. Od połowy ubiegłego roku zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Wsparcie w zakresie ulg w podatku dochodowym można uzyskać inwestując na wszystkich terenach, … więcej >

Przedszkolaki w sali edukacyjnej OGNIK

6 miesięcy temu / 0 comments

12.03.2019 r. dzieci z grup 6 – letnich z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi miały możliwość uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa. W tym celu wybraliśmy się do sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Strażacy przybliżyli dzieciom specyfikę swojej pracy. Podczas zajęć dzieci utrwaliły sobie numer ratunkowy straży pożarnej. Przedszkolaki zobaczyły na przygotowanej prezentacji multimedialnej jak  rozprzestrzenia się ogień i dym w warunkach pożaru, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrażającej życiu, a także do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego. Miały okazję zobaczyć jak działają czujki dymu oraz uruchomić ręczny ostrzegacz … więcej >

Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

6 miesięcy temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady VII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Wręczenie nagród i stypendiów zawodnikom i trenerom augustowskich klubów sportowych, którzy osiągnęli wybitne sukcesy i znakomite wyniki sportowe w 2018 r.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:a) rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności i nieskuteczności Burmistrza Miasta Augustowa,b) zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie,c) Statutu Miasta Augustowa,d) … więcej >

Sukcesy Uczniów Gimnazjum Nr 4 w Augustowie

6 miesięcy temu / 0 comments

Zakończyły się kilkumiesięczne zmagania gimnazjalistów uczestniczących w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Z przyjemnością informujemy, że w zaszczytnym gronie Laureatów i Finalistów tych konkursów znaleźli się uczniowie naszego Gimnazjum. Oto oni: Kacper Bondzio ( klasa 3 bg) – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (Opiekun- Małgorzata Kijewska ) Izabela Sobolewska ( klasa 3ag ) – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego ( Opiekun- Małgorzata Kijewska ) Kacper Suchodolski ( klasa 3cg ) – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego ( Opiekun- Małgorzata Kijewska ) Izabela Wojewnik ( klasa 3bg ) – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego ( Opiekun – Małgorzata Kijewska ) oraz Finalistka … więcej >