7 listopada 2019

Królewscy potomkowie czyli projekt „Drużyna Zygmunta Augusta”

4 miesiące temu / 0 comments

Pragniemy Państwa poinformować, iż dotarliśmy do silnych dowodów wskazujących na to, że w Augustowie, mieście nad Nettą, mieszka obecnie co najmniej 30 osób blisko spokrewnionych z Królem Zygmuntem Augustem. Postanowiliśmy je odnaleźć. Cel jest ambitny, czas poszukiwań ograniczony do tygodnia. Poszukiwani są potomkowie i krewni Króla. Charakteryzują się wrodzoną dbałością o rozwój miasta i zamieszkujących go mieszkańców. Ich wspólną cechą jest fakt, iż Augustów tkwi głęboko w ich sercach. To z nich ma powstać przyszła Drużyna Zygmunta Augusta. Czym jest Drużyna? Drużyna Zygmunta Augusta to nowatorski projekt szkoleniowy skierowany do mieszkańców Augustowa – liderów, społeczników, działaczy, ludzi aktywnych, pełnych pasji, … więcej >

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wchodzi w końcową fazę prac

4 miesiące temu / 0 comments

Dobiega końca wylewanie asfaltu na modernizowanej ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Stosunkowo nie tak dawno to co mogliśmy dziś zobaczyć na miejscu prowadzenia prac, wydawało się bardzo odległe. Kiedy 2. września rozpoczęło się frezowanie starej nawierzchni asfaltowej, było jeszcze trudno sobie wyobrazić co będzie działo się kilka dni później. Wraz z rozpoczęciem robót ziemnych Wojska Polskiego przypominała wielki plac budowy. Nie często widujemy w naszym mieście tak dużą ilość sprzętu budowlanego i robotników zgromadzonych w jednym miejscu. Tempo prowadzonych tam prac – od samego początku, też jest bardzo duże. Postępem prac cały czas są zainteresowani mieszkańcy Augustowa. Nie tylko ci … więcej >

„Tożsamość Polaka” VIII Edycja Powiatowego Konkursu pod Patronatem Starosty Powiatu Augustowskie

4 miesiące temu / 0 comments

A to Polska właśnie.Stanisław Wyspiański 4 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbył się finał powiatowego konkursu twórczości patriotycznej „Tożsamość Polaka” pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego. VIII edycja poprzez myśl przewodnią i motto z dramatu „Wesele” Wyspiańskiego dawała uczestnikom olbrzymią możliwość doboru repertuaru. Stąd zarówno wśród prac literackich, jak i w konkursie żywego słowa znalazły się teksty o różnorodnym nastroju i poetyce, które pozwoliły poszerzyć lub odkryć na nowo znaczenie słowa „Ojczyzna”. Zmaganiom konkursowym towarzyszyło interesujące spotkanie z Janiną Osewską – absolwentką I LO w Augustowie, wielokrotnie nagradzaną poetką, która odwołując się do własnych doświadczeń i twórczości, podzieliła się refleksją … więcej >

Słodkie spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie

4 miesiące temu / 0 comments

Dlaczego pszczoły są ważne dla życia człowieka? Jakie są „produkty” pracy pszczół? Jak powstaje miód? Co zrobić gdy użądli nas pszczoła? – to tylko niektóre z pytań jakie zostały zadane podczas spotkania, które odbyło się 5 listopada w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Swoją ogromną wiedzą o pszczelarstwie dzieliły się z licznie zgromadzoną publicznością panie Kinga Augustynowicz i Katarzyna Judycka z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Augustowie. Dzieci mogły przymierzyć strój pszczelarza czy zajrzeć do ula. I oczywiście skosztować pysznego miodu. Było gwarno i radośnie jak w ulu. – Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie –

Perspektywy rozwoju Kanału Augustowskiego

4 miesiące temu / 0 comments

Podczas dwudniowej konferencji, rozpoczętej 5 listopada w Augustowie dyskutowano o inicjatywie wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie odbyło się w 180. rocznicę otwarcia żeglugi na Kanale. Kanał Augustowski jest transgranicznym zabytkiem budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Budowę rozpoczęto w 1824 roku, która przerwana została wybuchem powstania listopadowego. Ostatecznie budowę ukończono w 1838 roku. Wybudowanie jednej śluzy zajmowało około dwóch lat, a w pracach brało udział od 5 do 7 tysięcy osób. Pierwszy wniosek o wpisanie Kanału na Listę UNESCO złożono w 2006 roku, który został zawieszony w 2011roku. – Zachowanie dziedzictwa Kanału Augustowskiego dla przyszłych … więcej >