W Lipska nad Biebrza odkryto ponad 40-letni list włożony do butelki z ciemnego szkła schowanej w drewnianej rzeźbie.

Strażacy-ochotnicy z Lipska rozpoczęli konserwację 2,6-metrowego drewnianego wizerunku żołnierza z dzieckiem. Podczas prac konserwatorskich natrafili na butelkę z listem w środku. List podpisało 4. wykonawców odnawianej rzeźby, żołnierzy Warszawskiej Jednostki MSW im. Czwartaków AL. Żołnierze wspomnianej jednostki wspierali w tamtym okrasie miejscowe społeczeństwo w budowie i przebudowie Lipska. Rzeźba została wystawiona 9 maja 1978 roku w Lipsku n. Biebrzą, z okazji uroczystego otwarcia „Domu Zdrowia”.

– Będziemy teraz próbowali wyeksponować ten list i myślę, że podejmiemy próbę kontaktu z żołnierzami, wykonawcami rzeźby

– powiedział Burmistrz Lipska Lech Łępicki.

Dębowa rzeźba żołnierza,za kilka dni po zakończeniu renowacji, wróci na swoje miejsce przed ośrodkiem zdrowia w Lipsku.

Red.