W Tarnowie odbyło się IV Forum Gospodarcze Polonii Świata. W Forum brało udział ok. 300 przedstawicieli polskich firm działających na całym świecie. Wśród uczestników były delegacje m. in. z Nowej Zelandii, Argentyny, RPA, Europy, i Kanady. Najliczniejsza grupa osób pochodziła z USA. Partnerem samorządowym Forum było Miasto Augustów.

W panelu otwierającym Forum wziął udział burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Zabrał głos w dyskusji na temat „Polska oferta turystyczna – lukratywny biznes dla Polonii, szansa dla Polski lokalnej”.

– Augustów dysponuje bogatą ofertą turystyczną. Posiada ogromny potencjał do dalszego rozwoju turystycznego oraz szerokie możliwości inwestowania – powiedział Mirosław Karolczuk. –  Dodatkowym atutem Miasta jest położenie transgraniczne – dodał burmistrz.

Oferta Augustowa wywarła duże zainteresowanie wśród uczestników Forum. Natomiast przypomnienie popularnych utworów związanych z miastem przywołało nostalgiczne wspomnienia.

W trakcie jednego z paneli przedstawiony został potencjał gospodarczy Augustowa. Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji UM Bogdan Dyjuk omówił ofertę inwestycyjną, możliwości inwestowania w Strefie Aktywności Gospodarczej oraz innych terenach przeznaczonych na usługi turystyczne i hotelarskie.

Organizowane już po raz czwarty Forum Gospodarcze Polonii Świata było doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń administracji samorządowej podczas bezpośredniego spotkania  z przedstawicielami organizacji otoczenia biznesu.

urzad.augustow.pl