Ma promować i popularyzować wśród młodych ludzi rolnictwo ekologiczne, a także zwiększać świadomość znaczenia wysokiej jakości produktów rolnych. Pierwszą edycję Wojewódzkiego konkursu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego zatwierdził zarząd województwa podczas czwartkowych (10.03) obrad. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia br.

Pole pełne zbóż.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest samorząd województwa a jego organizacja zostanie sfinansowana z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Do udziału w turnieju zaproszeni są uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym oraz uczniowie szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Szkoła może zgłosić do udziału maksymalnie trzech uczniów.

Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy o rolnictwie ekologicznym. Jako źródło wiedzy w tej tematyce organizatorzy wskazali materiały edukacyjne autorstwa pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu i doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.


Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano do końca br. Więcej informacji w załączeniu.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Anna Augustynowicz

| wrotapodlasia.pl