Dwa doniosłe wydarzenia miały miejsce w ubiegłym tygodniu w Augustowie. Pierwszym było odsłonięcie 23. września pomnika ofiar Obławy Augustowskiej, drugim otwarcie Bazy Sportów Wodnych, w sobotę 28. września. Pomimo oficjalnego zakończenia pewnych etapów, nie możemy powiedzieć, że wydarzenia przeszły do historii.

Trzy dni po pierwszym wydarzeniu odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad temat odsłonięcia pomnika ofiar Obławy Augustowskiej wybrzmiał ponownie. Po sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta, na ten temat wypowiedziała się radna Izabela Agnieszka Piasecka

Wyraziła ona swoje i części mieszkańców Augustowa odczucia na temat przebiegu tamtej uroczystości. Uznała, że ma do tego prawo jako radna, ponieważ Miasto Augustów partycypowało w kosztach organizacji wydarzenia w kwocie ok. 8 tys zł.

– Mniemam, że uroczystość była zorganizowana w celu oddania hołdu pomordowanym mieszkańcom Augustowa i okolic – a co się z tej uroczystości zrobiło?

– zapytała radna Piasecka.

– Chciałam wyrazić oburzenie, że ta uroczystość została wykorzystana w taki sposób. Niesmak poczuli mieszkańcy Augustowa – i z prawa i z lewa. Wystąpienie księdza Wysockiego wywołało kontrowersję. Nie można z takich uroczystości czynić wieców wyborczych, ani judzenia ludzi przeciwko sobie. Dzielenia ich na gorszych, lepszych, prawdziwych czy nieprawdziwych Polaków. Dlatego, jeszcze raz panie burmistrzu bardzo proszę przy następnych tego typu okolicznościach zwrócić na to uwagę. Ja wiem, że czas przedwyborczy jest taki. Osobiście poczułam to jako policzek, a młodzież reagowała też różnie. Czy to była dla nich lekcja wychowania? Ja bym nie chciała urazić tutaj niczyich uczuć bo nie o to mi chodzi, ale uważam, że przed Bogiem jesteśmy wszyscy równi i nie nam sadzić – szczególnie publicznie, kto jest lepszy, a kto gorszy w tym momencie.

Poza krótkimi podziękowaniami wiceprzewodniczącej RM Katarzyny Raczkowskiej – chciałam podziękować za pani wypowiedź w tej sprawie – innych wypowiedzi radnych na ten temat, nie było.

Nie było ich na sali obrad ale słyszeliśmy ich dużo pod pomnikiem ofiar Obławy Augustowskiej, kiedy uczestnicy części wydarzenia na Rynku Z. Augusta docierali pod pomnik, aby uczestniczyć w jego poświęceniu przez ks. Stanisława Wysockiego. Sporo pokrywających się z głosem radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej.

Z kolei na 2 dni przed wspomnianym drugim dużym ubiegłotygodniowym wydarzeniem, tj. otwarciem Bazy Sportów Wodnych, na sesji zostały złożone interpelacje – a właściwie ponowione i uzupełnione – przez radnego Adama Sieńkę. Radny zgłaszał swoje zapytania wcześniej, jednak jego zdaniem odpowiedzi które otrzymał są mało konkretne i ogólnikowe.

Oto ich treść:

  • Jakie były kryteria oceny koncepcji wykonania projektu i dokumentacji technicznej Bazy Sportów Wodnych, czy było i w jakich wysokościach określone kryterium kosztowe realizacji projektu?
  • Jak doszło do nieujęcia w projekcie istotnych spraw które są realizowane obecnie jako roboty dodatkowe, i jakie są tego konsekwencje finansowe?
  • Proszę o podanie pełnej listy osób reprezentujących Urząd Miejski przy procedurach postępowania przetargowego projektu Bazy i realizacji budowy.
  • Proszę o podanie podstaw prawnych na podstawie których realizowano prace dodatkowe oraz zwiększano wartość planowanych prac.

Pochylimy się nad nimi jeszcze raz. Składa pan formalnie interpelacje, więc może da się coś uzupełnić. Wydawało mi się, że były szczegółowo opisane kryteria i inne rzeczy

– odpowiedział burmistrz Mirosław Karolczuk.

Panie burmistrzu, dysponuję dokumentami, które znacząco różnią się od pana odpowiedzi. Chciałbym to zweryfikować, żeby pan to jeszcze raz potwierdził

– odpowiedział radny Adam Sieńko.

Kolejną sesję RM W Augustowie zapowiedziano na 24. października br.

|Bart.