W niedzielę 7. kwietnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury przy Rynku Zygmunta Augusta 9 w Augustowie odbył się Koncert Akordeonistów. Uczestnicy zagrali po 3 utwory ze swojego repertuaru.

Na scenie MDK-u zagrali akordeoniści nie tylko z Augustowa. Swoich reprezentantów miały m.in. Krypno, Wasilków, Grajewo i jeszcze kilka innych miejscowości. Wszystkich w tej chwili nie podajemy, ponieważ swój udział w koncercie można było zgłaszać praktycznie do jego zakończenia i nie znamy w tej chwili ostatecznej listy. Z chwilą rozpoczęcia koncertu, na liście widniało 10 zespołów i solistów.

Koncert był też okazją do zabawy dla publiczności. Melodie często grane na weselach i innych imprezach okolicznościowych zachęcały do tańca. Była to też okazja do wymiany doświadczeń i rozmów na temat instrumentów. Część z nich, to bardzo rzadko już spotykane egzemplarze.

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Fragment Koncertu Akordeonistów

Bart.